Předmětové weby

Od 1. 9. 2017 funguje na naší škole systém EDOOKIT, kam mnozí vyučující píší probranou látku a domácí úkol ze svých hodin. Každý rodič i žák se tak může kdykoliv informovat o učivu.